Tónlistardeild

Hljóðfæratónsmíðar BA

2018 - 2019

1. ár Haustönn 
Tónsmíðar
TÓNS0108T/ 8 ECTS
A
S
Hljóðfærafræði
HFF1104T / 4 ECTS
A
S
Hljóðhönnun
HLH0104T/ 4 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF103T / 3 ECTS
F
S
Tónlist: Samhengi og eðli
TSE005T / 5 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1102T/ 2 ECTS
F
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
H
S
Tónlistarlíf
TÓL0102T / 2 ECTS
H
S
Kór
KOR1001T/ 1 ECTS
H
S
1. ár Vorönn
Tónsmíðar
TÓNS208T/ 8 ECTS
A
S
Hljóðfærafræði
HFF1204T / 4 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Greining
GREK000T/ 2 ECTS
H
S
Tónbókmenntir
TNB203T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1202T / 2 ECTS
F
S
Bundið tón- / fræðaval
BFV / 0-4 ECTS
F
S
Kór
KOR002T/ 2 ECTS
H
S
Val
6 ECTS
V
2. ár Haustönn
Tónsmíðar
TÓNS310T/ 10 ECTS
A
S
Hljóðfærafræði
HFF0304T / 4 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Greining
GRER000T/ 2 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB303T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1302T / 2 ECTS
F
S
Bundið tón- / fræðaval
BFV / 0-4 ECTS
F
S
Kór
KOR1001T/ 1 ECTS
H
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU101T / 1 ECTS
H
S
Val
4 ECTS
V
2. ár Vorönn 
Tónsmíðar
TÓNS410T/ 10 ECTS
A
S
Hljóðfærafræði
HFF0104T / 4 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF0405T / 5 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB403T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1402T / 2 ECTS
F
S
Bundið tón- / fræðaval
BFV / 0-4 ECTS
F
S
Samtal
SAT000-02ST/ 2 ECTS
H
S
Val
4 ECTS
V
3. ár Haustönn 
Tónsmíðar
TÓNS512T/ 12 ECTS
A
S
Hljóðfærafræði
HFF0502T / 2 ECTS
A
S
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0104T / 4 ECTS
F
S
Bundið tón- / fræðaval
BFV / 0-4 ECTS
F
S
Lokaritgerð
LOK0006 / ECTS
F
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU201T / 1 ECTS
H
S
Val
5 ECTS
V
3. ár Vorönn 
Lokaritgerð 
LOK0018T / 18 ECTS
A
S
Tónlist 21. aldar
TÓNL02T / 2 ECTS
F
S
Bundið tón- / fræðaval
BFV / 0-4 ECTS
F
S
Val
10 ECTS
V

 

 

 

 

 

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði tónsmíða.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á helstu kenningum, hugtökum og aðferðum tónsköpunar í sögulegu samhengi.
 • Hafi þekkingu og skilning á tónlist samtímans.
 • Þekki skörun og snertifleti tónlistar við aðrar listgreinar.
 • Hafi skilning á mikilvægi rannsókna á fagsviði tónlistar.
 • Hafi haldgóða þekkingu á starfsumhverfi tónskálda og tónlistarmanna.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði tónsmíða.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að þeim þáttum sem tengjast tónsköpun og tónflutningi.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun og sköpun.
 • Geti rökstutt listrænar ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum.
 • Hafi leikni til að beita mismunandi stílbrögðum við tónsköpun.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi umfangi og út frá ólíkum forsendum. 
 • Geti nýtt sér gagnasöfn og upplýsingalindir og metið áreiðanleika þeirra.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað til tónsköpunar og tónlistarflutnings.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi hæfni til sjálfstæðrar tónsköpunar í samtali við samtímann og aðrar listgreinar.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin listsköpun og annarra.
 • Sé læs á rannsóknir og geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum og viðfangsefnum sínum með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
 • Hafi hæfni til að skipuleggja og vinna að skapandi samstarfsverkefnum.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Námsleiðir í BA. námi í tónsmíðum

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána.