Tónlistardeild

Hljóðfærakennsla B.Mus.Ed.

2017 - 2018

1. ár Haustönn 
Aðalfag hljóðfæri / söngur I
EIH0108T / 8 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF103T / 3 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB103T / 3 ECTS
F
S
Inngangur að
akademískum skrifum

IAV002T / 2 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH0102T / 2 ECTS
F
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
H
S
Tónlistarlíf
TÓL0102T / 2 ECTS
H
S
Flytjandinn / kennarinn
FLK0002T / 2 ECTS
H
S
Líkami, list og heilsa
LLH0101T / 2 ECTS
H
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 1 ECTS
S
Miðlun
MID0004T / 4 ECTS
S
1. ár Vorönn 
Aðalfag hljóðfæri / söngur II
EIH0208T / 8ECTS
A
S
Aukahljóðfæri / söngur
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
V
S
Spuni
SPU0001T / 1 ECTS
F
S
Tónfræði
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB203T / 3 ECTS
T
S
Tónheyrn
TNH2031202T / 2 ECTS
T
S
Líkami, list & heilsa
LLH0001T / 1 ECTS
F
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 2 ECTS
T
S
Frjálst val (blásarar)
B 2 ECTS
T
S
Greining
GREK0002 / 2 ECTS
T
S
Val (píanó)
2 ECTS
T
S
Val (strengir)
2 ECTS
T
S
Val (gítar)
2 ECTS
T
S
2. ár Haustönn 
Aðalfag hljóðfæri / söngur III
EIK308T / 8 ECTS
A
S
Aukahljóðfæri
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB303T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1302T / 2 ECTS
T
S
Sértæk kennslufræði
SÉK0102T / 3 ECTS
T
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU101T/ 1 ECTS
F
S
Æfingakennsla
ÆFK102T / 2 ECTS
T
S
Haghnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 1 ECTS
T
S
Greining
GRER000T / 2 ECTS
T
S
Hljómsveitarstjórnun
(blásarar)

HLS0102T / 2 ECTS
T
S
Hljómsveitarstjórnun
(strengir)

HLS0102T / 2 ECTS
T
S
2. ár Vorönn 
Aðalfag hljóðfæri / söngur IV
EIK408T / 8 ECTS
A
S
Aukahljóðfæri
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Tónheyrn
 TNH1402T / 2 ECTS
F
S
Sértæk kennslufræði
 SÉK0202T / 2 ECTS
F
S
Samtal
SAT000-02S / 2 ECTS
F
S
Æfingakennsla
ÆFK0102T / 2 ECTS
T
S
Skólalúðrasveit
(blásarar)

SKL202T / 2 ECTS
T
S
Skólastengjasveitin
(strengir)

SKST0402T / 2 ECTS
T
S
Val (strengir)
4 ECTS
T
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 1 ECTS
T
S
3. ár Haustönn 
Aðalfag hljóðfæri / söngur V
EIK508T / 8 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Aukahljóðfæri
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Lokaritgerð
LOK0006 / 6 ECTS
F
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU201T / 0 ECTS
F
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 2 ECTS
H
S
Útsetningar í skólastarfi
ÚÍS / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn 
Aukahljóðfæri
AUK0002T /2 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Lokaverkefni
 LOKF018T / 18 ECTS
A
S
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0104T / 4 ECTS
F
S
Útsetningar í skólastarfi
ÚÍS / 2 ECTS
F
S

 

 

 

 

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Nemandi býr yfir þekkingu innan listgreinar. Í því felst að nemandinn: 

 • hafi góða þekkingu á afmörkuðu fræðasviði listgreinarinnar; svo sem, kennslufræði, sálfræði tónfræði, tónbókmenntum, tónlistarsögu og stílbrigðum tónlistarinnar,
 • skilji aðferðir, sem liggja til grundvallar iðkunnar hljóðfæraleiks og söngs,
 • hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks og söngs, sem sjálfstæður einstaklingur,
 • hafi þekkingu á starfsumhverfi tónlistarkennara og tónlistarfólks,
 • þekki tækja- og hugbúnað, sem þjónar listgreininni,
 • hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarkennara,
 • geti sett nýjustu þekkingu í samhengi á viðeigandi sérsviði.

Leikni

 • hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun,
 • hafi öðlast færni í hljóðfæra- eða söngkennslu,
 • geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra,
 • geti tekið ákvarðarnir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni,
 • búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt,
 • hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun,
 • greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt,
 • hafa tamið sér fjölbreytni í vinnubrögðum,
 • geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað við tónlistariðkun og -kennslu.

Hæfni

 • geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni,
 • hafa tileinkað sér vinnubrögð sem eru viðurkennd á viðkomandi starfs- og fræðasviði,
 • geta beitt viðurkenndum aðferðum við að afla gagna sem tengjast menntun og skólastarfi,
 • hafi mótað innsæi til mannlegra samskipta við hljóðfæra- og söngkennslu,
 • sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar,
 • geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu,
 • hafa þróað með sér hæfni til frekara náms á sviði tónlistar og kennslu.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána.