Um hljóðfæri/söngur

Námið er þriggja ára nám til 180 eininga. Nemendur ljúka að jafnaði 30 einingum á önn. Nemendur í hljóðfæraleik/söng ljúka námi með B.Mus. gráðu þar sem lokaverkefnið felur í sér lokaritgerð og opinbera tónleika. Innan þessarar brautar er auk þess boðið upp á diplómanám þar sem yngri hljóðfæranemendur taka hluta af almennu bakkalárnámi samhliða menntaskólanámi.

Námið er í stórum dráttum þrískipt þar sem hluti námsins samanstendur af sérhæfingu nemandans í hljóðfæraleik, annar hluti er sameiginlegur kjarni fræðigreina og þriðji hlutinn er val úr fræðigreinum, tæknigreinum eða fögum annarra deilda.

Skólaárinu er skipt í tvö 15 vikna misseri, sem hvort um sig skiptist í fjögur smærri tímabil. Einka- og hóptímar hljóðfæra ganga yfir allt skólaárið. Samspil í mismunandi stórum hópum er ríkur þáttur í starfi deildarinnar. Auk þess að taka þátt í skipulegum samspilshópum deildarinnar, eru nemendur hvattir til að vinna sjálfstætt í smærri og stærri hópum, jafnvel með öðrum listamönnum.

Að loknu bakkalárnámi í hljóðfæraleik og söng fara nemendur oftast utan til frekara náms en aðrir velja meistaranám við LHÍ í kennslufræði eða skapandi miðlun. Námið við deildina er góður grunnur fyrir atvinnuhljóðfæraleikara og söngvara framtíðarinnar. Vegna fjölbreytni í fræði- og valfögum LHÍ, eru þar ýmsir aðrir möguleikar sem nemendum býðst. Til dæmis  störf við útvarp og sjónvarp eða ýmsar aðrar listastofnanir sem tengjast tónlist.

Markmið deildarinnar er að mennta fjölhæfa tónlistarmenn með góða þekkingu, leikni og hæfni í sínu fagi. Þessi markmið koma skýrt fram í hæfniviðmiðum námsbrautarinnar þar sem m.a. segir: „Að loknu námi skal nemandinn hafi tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á tækni, aðferðum og stíltegundum í tónlist, flutningi hennar og túlkun. Hann hefur öðlast víðtæka reynslu í einleik/einsöng og ýmiss konar samspili. Nemandinn skal hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.“

Hljóðfæra- og söngnám við tónlistardeild LHÍ er hefðbundið klassískt nám. Nemendur fá vikulega einkatíma undir handleiðslu aðalkennara síns. Söng- strengja- og blásaranemar fá auk þess tíma með meðleikara. Stór hluti námsins er reglulegt tónleikahald, þ.e.a.s. haust- og vortónleikar, hádegistónleikar og þátttaka nemenda í tónleikum tónsmíðadeildar LHÍ og margt fleira.

Hóptímar og masterklassar eru vettvangur þar sem nemendum er leiðbeint af öðrum en aðalfagkennurum sínum. Margir íslenskir og erlendir gestakennarar heimsækja deildina á hverju ári. Kammertónlist og samspil eru mikilvægur þáttur í náminu ásamt námskeiðum í barokktónlist, nútímatónlist og sviðsframkomu en að auki fer fram framburðarkennsla á ýmsum tungumálum fyrir söngvara. Einnig eru námskeið í grunnatriðum hljóðfæra- og söngkennslu sem gera námið við deildina enn fjölbreytara og áhugaverðara.

Að miðla tónlist er skemmtilegt og göfugt starf sem krefst mikils dugnaðar, einbeitni og reynslu. Námið við hljóðfæra- og söngdeild LHÍ er kröfuhart, framsækið og veitir ungu tónlistarfólki kunnáttu og styrk til framtíðarnáms og starfs.

Fagstjóri: Peter Máté

Frá fagstjóra

Tónlistardeild Listaháskólans er lifandi og skapandi samfélag nemenda og kennara með fjölbreytt framboð námsbrauta. Við deildina ættu því allir áhugasamir um nám í tónlist að finna sér námsbraut við hæfi. Boðið er upp á þrjár námsbrautir þar sem megináherslan er lögð á þjálfun í hljóðfæraleik eða söng. Um er að ræða flytjendanám til B Mus-gráðu og hljóðfærakennaranám og kirkjutónlistarnám til BA-gráðu. 

Peter Máté