Hljóðfæraleikur / söngur

Markmið deildarinnar er að mennta fjölhæfa tónlistarmenn með góða þekkingu, leikni og hæfni í sínu fagi. Þessi markmið koma skýrt fram í hæfniviðmiðum námsbrautarinnar þar sem m.a. segir: „Að loknu námi skal nemandinn hafi tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á tækni, aðferðum og stíltegundum í tónlist, flutningi hennar og túlkun. Hann hefur öðlast víðtæka reynslu í einleik/einsöng og ýmiss konar samspili. Nemandinn skal hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.“

Að loknu bakkalárnámi í hljóðfæraleik og söng fara nemendur oftast utan til frekara náms en aðrir velja meistaranám við LHÍ í kennslufræði eða skapandi miðlun. Námið við deildina er góður grunnur fyrir atvinnuhljóðfæraleikara og söngvara framtíðarinnar. Vegna fjölbreytni í fræði- og valfögum LHÍ, eru þar ýmsir aðrir möguleikar sem nemendum býðst. Til dæmis  störf við útvarp og sjónvarp eða ýmsar aðrar listastofnanir sem tengjast tónlist.

Hóptímar og masterklassar eru vettvangur þar sem nemendum er leiðbeint af öðrum en aðalfagkennurum sínum. Margir íslenskir og erlendir gestakennarar heimsækja deildina á hverju ári. Kammertónlist og samspil eru mikilvægur þáttur í náminu ásamt námskeiðum í barokktónlist, nútímatónlist og sviðsframkomu en að auki fer fram framburðarkennsla á ýmsum tungumálum fyrir söngvara. Einnig eru námskeið í grunnatriðum hljóðfæra- og söngkennslu sem gera námið við deildina enn fjölbreytara og áhugaverðara.

Nafn brautar: Hljóðfæraleikur / Söngur
Nafn gráðu: B.Mus
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár

Frá fagstjóra

Tónlistardeild Listaháskólans er lifandi og skapandi samfélag nemenda og kennara með fjölbreytt framboð námsbrauta. Við deildina ættu því allir áhugasamir um nám í tónlist að finna sér námsbraut við hæfi. Boðið er upp á þrjár námsbrautir þar sem megináherslan er lögð á þjálfun í hljóðfæraleik eða söng. Um er að ræða flytjendanám til B Mus-gráðu og hljóðfærakennaranám og kirkjutónlistarnám til BA-gráðu. 

Peter Máté