Um Hljóðfærakennsla

Námið er þriggja ára nám til 180 eininga. Nemendur ljúka að jafnaði 30 einingum á önn. Nemendur á söng- og hjóðfærakennarabraut ljúka námi með BA-gráðu án kennsluréttinda og telst ákjósanlegur undirbúningur meistarnáms í söng- og hljóðfærakennslu. Lokaverkefnið felur í sér lokaritgerð og opinbera tónleika.
Námið er í stórum dráttum þrískipt þar sem hluti námsins samanstendur af sérhæfingu nemandans í söng- eða hljóðfærakennslu, annar hluti er sameiginlegur kjarni fræðigreina og þriðji hlutinn er val úr fræðigreinum, tæknigreinum eða fögum annarra deilda.

Skólaárinu er skipt í tvö 15 vikna misseri, sem hvort um sig skiptist í fjögur smærri tímabil. Einka- og hóptímar hljóðfæra ganga yfir allt skólaárið. Samspil í mismunandi stórum hópum er ríkur þáttur í starfi deildarinnar. Auk þess að taka þátt í skipulegum samspilshópum deildarinnar, eru nemendur hvattir til að vinna sjálfstætt í smærri og stærri hópum, jafnvel með öðrum listamönnum.

Upplýsingar veitir Tryggvi M. Baldvinsson

Frá fagstjóra

Tónlistardeild Listaháskólans er lifandi og skapandi samfélag nemenda og kennara með fjölbreytt framboð námsbrauta. Við deildina ættu því allir áhugasamir um nám í tónlist að finna sér námsbraut við hæfi. Boðið er upp á þrjár námsbrautir þar sem megináherslan er lögð á þjálfun í hljóðfæraleik eða söng. Um er að ræða flytjendanám til B Mus-gráðu og hljóðfærakennaranám og kirkjutónlistarnám til BA-gráðu. 

Peter Máté