Department of Design & Architecture

Product Design BA

2017 - 2018

1. yr. Autumn
Initiation
ALL111-06H / 6 ECTS
S
MC
Product Design and
Methodology

VÖR101-10H / 10 ECTS
S
MC
Design and Society II
HFR101-08H / 8 ECTS
TH
MC
Introduction workshop
INTR101-0H / 0 ECTS
T
MC
Introduction workshop
INTR102-0H / 0 ECTS
T
MC
Introduction to
Printworkshop

VER106-02H / 2 ECTS
T
MC
Introduction to
Woodworkshop

VER113-02H / 2 ECTS
T
MC
From 3D to 2D
VER105-02H / 2 ECTS
T
MC
1. yr Spring
Design Process - Lab
VÖR101-16H/ 16 ECTS
S
MC
Design and Society I
HFR110-06H / 6 ECTS
TH
MC
Material Culture
HFR230-04H / 4 ECTS
TH
MC
Illustrator, In-Design
and Photoshop

VER101-02H / 2 ECTS
T
MC
Perspective
VER101-02H / 2 ECTS
T
MC
2. yr Fall
Profession I-
Concept and Making

VÖR203-06H / 6 ECTS
S
MC
Profession II-
Technology and Culture

VÖR201-10H / 10 ECTS
S
MC
International Product Design
HRF203-04H / 4 ECTS
TH
MC
CAD / CAM
VER125-02H / 2 ECTS
TH
MC
Metal Workshop
VER223-02H/ 2 ECTS
T
MC
Silk Screen Printing
VER228-02H / 2 ECTS
T
E
Bookmaking
VER208-02H / 2 ECTS
T
E
Creative Writing
HFR211-02H / 2 ECTS
T
ME
Narrative and Performance
HFR229-02H / 2 ECTS
T
ME
The History of Architecture
in Iceland

HFR101-02H / 2 ECTS
T
ME
Decolonized Art
HFR224-02H / 2 ECTS
T
ME
2. yr Spring
Dialog
SAMT0-02S / 2 ECTS
S
MC
Design and Agency-
Local Production

VÖR201-08H / 10 ECTS
S
MC
Together
ALL200-06H / 4 ECTS
S
MC
Perspective
VER225-02H / 2 ECTS
TH
MC
Design and Society III
HFR210-06H / 6 ECTS
TH
MC
Design in Iceland
HFR238-04H / 4 ECTS
T
MC
Moulds and prototypes
VER202-02H / 2 ECTS
T
MC
3. yr Fall
Design and Integration
VÖR300-22H / 22 ECTS
S
MC
Final Thesis
BAH300-06H / 6 ECTS
TH
MC
Thesis Preparation
BAH300-00H / 0 ECTS
TH
MC
Perspective III
VER310-02H / 2 ECTS
T
MC
3. yr Spring
Portfolio
ALL303-02H / 2 ECTS
S
MC
Final Project 
VÖR301-18 / 22 ECTS
S
MC
Design and Society IV
HFR303-04H / 4 ECTS
TH
MC
Final Project- Analysis
HFR313-02H​ / 2 ECTS
TH
MC

 

Curriculum

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði vöruhönnunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um vöruhönnun.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi vöruhönnuða.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á einstaklingsbundinn hátt.Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar vöruhönnunar.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði vöruhönnunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um vöruhönnun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í vöruhönnun.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hug- myndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
TH Theory
T Technical Practices
S Studio Practices
ME Mandatory-Elective Course
MC Mandatory Course
E Elective Course

Curriculum

Please scroll down the page to find the curriculum.