Department of Design & Architecture

Architecture BA

2017 - 2018

1. yr Fall
Initiation
ALL111-06H / 6 ECTS
S
MC
Architecture and
Methodology

ARK102-10H / 10 ECTS
S
MC
Design and Society II
HFR101-08H / 8 ECTS
TH
MC
CAD I
VER130-02H / 2 ECTS 
T
MC
Architecture Drawing
VER118-02H / 2 ECTS
T
MC
Introduction to
Woodworkshop

VER103-02H / 2 ECTS
T
MC
Introduction Laugarnes
INTR101-0H / 0 ECTS
T
MC
Programs for Architects
VER260-02H / 2 ECTS 
T
MC
1. yr Spring
Design-Process-House no. 1
ARK103-08H / 10 ECTS
S
MC
Design-Process and
Realisation

ARK101-08H / 6 ECTS
S
MC
Architectural Theory
HFR229-02H / 12 ECTS
TH
MC
Design and Society I
HFR110-06H / 6 ECTS
TH
MC
Photography for Architects
VER120-02H / 2 ECTS
T
MC
CAD II
VER220-02H / 2 ECTS
T
MC
2. yr Fall
Profession I- Urban Analysis
ARK200-06H / 6 ECTS
S
MC
Profession II- Building a City
ARK202-10H / 10 ECTS 
S
MC
Urban Studies
HFR200-04H / 4 ECTS
TH
MC
Building Science
HFR220-02H / 2 ECTS
TH
MC
The History of Architecture
HFR101-04H / 6 ECTS
TH
MC
Creative Writing
HFR211-04H / 4 ECTS
TH
ME
Narrative and Performance
HFR229-04H / 6 ECTS
TH
ME
International Product Design
HFR213-04H / 4 ECTS
TH
ME
2. yr Spring
Dialogue
SAMT002S / 2 ECTS
S
MC
Design Agency-
Urban Densification

ARK200-08H / 10 ECTS
S
MC
Together
ALL200-06H / 4 ECTS
S
MC
Design and Society III
HFR210-06H / 6 ECTS
TH
MC
Detail Design
HFR240-02H / 2 ECTS
TH
MC
Architecture Theory I
HFR315-02H / 2 ECTS
TH
MC
Modelmaking for Architects
VER204-02H / 2 ECTS
T
MC
Presentation
VER330-02H / 2 ECTS
T
MC
3. yr Fall
Design and Integration
ARK300-20H / 20 ECTS 
S
MC
Research
ARK303-02H / 2 ECTS
S
MC
Thesis Preparation
BAH300-00H / 0 ECTS
TH
MC
Final Thesis
BAH300-06H / 6 ECTS
TH
MC
3. yr Spring
Portfolio
L303-02H / 2 ECTS
S
MC
Final Project
ARK301-22H / 22 ECTS
S
MC
Design and Society IV
HFR303-04H / 4 ECTS
TH
MC

 

 

Curriculum

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking                                                                                 

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði arkitektúrs.
Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um arkitektúr og manngerðs umhverfis.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi arkitekta.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni arkitektúrs á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar mannvirkjagerðar og mótun manngerðs umhverfis.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði arkitektúrs.
Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um arkitektúr og mannivirkjagerð.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í arkitektúr.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
TH Theory
T Technical Practices
S Studio Practices
MC Mandatory Course
E Elective Course

Curriculum

Please scroll down the page to find the curriculum.