M.Mus.Ed Instrumental / Vocal Education

**INFORMATION ABOUT THIS PROGRAMME ARE ONLY IN ICELANDIC**

 

 

Kynningarfundur um meistaranám í söng- og hljóðfærakennslu from LHÍ Tónlistardeild on Vimeo.

Tónlistardeild LHÍ, í samstarfi við listkennsludeild sama skóla, býður upp á nýja námsbraut næsta haust: Meistarnám í söng- og hljóðfærakennslu. Brautin er ætluð þeim sem lokið hafa bakkalárgráðu eða sambærilegu námi í tónlist. Námið miðar að því að þjálfa söngvara og hljóðfæraleikara til kennslu ásamt því að efla með þeim færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi. Söng- og hljóðfærakennaranámið er fjölbreytt nám sem byggist á einkatímum í valinni sérgrein, námskeiðum í kennslu- og uppeldisgreinum, samhliða þjálfun og miðlun á vettvangi.

Námið er afar einstaklingsmiðað og nemandanum gefið rými til að móta það eftir eigin áhugasviði.

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning og þekkingu á starfi söng- og hljóðfærakennarans. Þeir geti skipulagt nám út frá námskrám, valið gögn, kennslu- og matsaðferðir við hæfi. Kennsla og miðlun eru einnig skoðuð í víðara samhengi og nemendur hvattir til að setja fram eigin sýn og hugmyndir um tónlistarnám og námsframboð í samfélaginu.

Skipulag námsins miðar að því að þjálfa afburða söng- og hljóðfærakennara til kennslu í sérgrein sinni, en jafnframt nýta þá möguleika sem gefast með samstarfi við nemendur listkennsludeildar þar sem listafólk úr ýmsum listgreinum vinnur saman. Áhersla er lögð á skapandi þætti tónlistarkennslunnar s.s. spuna, tónsmíðar og útsetningar með fjölbreyttum námskeiðum. Einnig er lögð áhersla á að efla færni nemenda með markvissri þjálfun í að setja sér persónuleg og fagleg markmið sem reyna á sjálfstæði og úthald ásamt tjáningar- og miðlunarhæfni. Þó hver nemandi einbeiti sér að sinni sérgrein á sér stað stöðugt samtal, sem opnar dyr fyrir samvinnu og nýjum möguleikum í tónlistarkennslu.

Löng hefð er fyrir skipulögðu tónlistarnámi á Íslandi a.m.k. miðað við aðrar listgreinar, tónlistarskólar á Íslandi eru hátt í hundrað talsins og nemendurnir skipta þúsundum.

Þetta stóra skólakerfi kallar á sérhæfða söng og hljóðfærakennara og það er ein af grunnskyldum LHÍ að útskrifa kennara fyrir þetta fjölmenna og mikilvæga skólakerfi. Bæði til að tryggja gæði kennslunnar og jafnframt að viðhalda þróun og nýsköpun í kennsluháttum. Með stofnun hljóðfærakennarabrautar á bakkalárstigi árið 2013 var stigið ákveðið skref í rétta átt og á sama tíma viðurkennd sú sérstaða sem hljóðfærakennaranám hefur í okkar samfélagi. Meistaranám er því algerlega rökrétt framhald á þessari vegferð og í raun nauðsynlegt ef framfylgja á lögum um kennaramenntun frá 2008. Með stofnun meistarnáms í söng- og hljóðfærakennslu gefst LHÍ einnig tækifæri á að taka visst frumkvæði í mótun lagaramma um menntun tónlistarskólakennara og lögverndun starfsheitisins. Verkefni sem hefur verið lengi á teikniborði tónlistarkennara og ríkisins.

Helstu áherslur

  • Afbragðsmenntun fyrir söng- og hljóðfærakennara þar sem tekið er mið af forsendum og fjölbreytileika tónlistarinnar.
  • Að mæta brýnni þörf fyrir öfluga og vel menntaða söng- og hljóðfærakennara á öllum stigum tónlistarnáms.
  • Þróun og hönnun nýrra kennsluhátta.
  • Grunnþættir menntastefnu; gagnrýnin hugsun, læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun.
Programme:  Instrumental / Vocal Education
Degree: M.Mus.Ed or MA
Units: 120 ECTS
Study length: 4 terms – 2 years
Mastersnám í hljóðfæra- og söngkennslu hefur verið mér dýrmætt. Ég hef fengið tækifæri til að láta draumaverkefnin verða að veruleika ásamt því að móta mína starfskenningu frekar. Tenglsanetið við aðra kennaranema hefur einnig verið gríðarlega innspýting og opnað nýja möguleika í frekari samvinnuverkefni. Ég mæli með náminu! 
 

Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir

Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir

Frá fagstjóra

Námsbrautin er kjörinn valkostur fyrir nemendur sem hafa útskrifast úr grunnnámi BMus.Ed og vilja leggja stund á áframhaldandi nám. Námið er einnig tilvalin leið fyrir tónlistarkennara sem vilja bæta við þekkingu sína og færni í kennarastarfinu.

Auk kennslufræðitengdra faga gefst nemendum brautarinnar kostur á að þjálfa sig í söng og hljóðfæraleik kjósi þeir það auk þess sem horft er til þjálfunar í skapandi starfi í tónlistarnámi barna og ungmenna. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám enda koma nemendur með mjög fjölbreyttan bakgrunn í námið.

Námið er skipulagt í náinni samvinnu við listkennsludeild LHÍ og geta nemendur valið úr mjög fjölbreyttum námskeiðum yfir námstímann.